ЛитМир - Электронная Библиотека
A
A

Квітень-грудень 2012 р. Хуст над Рікою - Мукачево - с. Косино - с. Карпати

Мирослав Дочинець. Горянин. Води Господніх русел.

Роман

Видавництво "Карпатська вежа". 89600 м.Мукачево, вул.Миру, 10.

Тел.: (03131) 2-20-02.

Директор М.І.Дочинець Свідоцтво про державну реєстрацію видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія Зт № 10

Підписано до друку 3.01.2013 р. Папір офсетн. Гарнітура Тішея Коїпап. Формат 84x108/32. Умови, друк. арк. 9,9. Замовл. № 7.

60
{"b":"269099","o":1}